หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

 1. อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ (1)
 2. อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ (2)
 3. อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ (3)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การรวบรวมข้อมูล

 1. การรวบรวมและการประมวลผลข้อมูล (1)
 2. การรวบรวมและการประมวลผลข้อมูล (2)
 3. การรวบรวมและการประมวลผลข้อมูล (3)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การค้นหาข้อมูล

 1. การค้นหาและการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย (1)
 2. การค้นหาและการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย (2)
 3. การค้นหาและการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย (3)
 4. การค้นหาและการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย (4)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา

 • การสร้างทางเลือก (1)
 • การสร้างทางเลือก (2)
 • การสร้างทางเลือก (3)
 • การสร้างทางเลือก (4)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การนำเสนอข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

 • ข้อมูลน่าเชื่อถือ (1)
 • ข้อมูลน่าเชื่อถือ (2)
 • ข้อมูลน่าเชื่อถือ (3)
 • ข้อมูลน่าเชื่อถือ (4)

สมาชิกกำลังใช้งาน

มี 191 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สมาชิกใหม่

 • 888
 • mook
 • ปฏิพัทธิ์

สถิติ

 • สมาชิก 29
 • เนื้อหา 680
 • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 269416