หน่วยที่ 1 การค้นหาข้อมูล

 • การค้นหาข้อมูล (1)
 • การค้นหาข้อมูล (2)

หน่วยที่ 2 การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

 • การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล (1)
 • การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล (2)

หน่วยที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (1)
 • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (2)

หน่วยที่ 4 การแก้ปัญหา

 • การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (1)
 • การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (2)
 • การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (3)
 • การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (4)

หน่วยที่ 5 การรวบรวมข้อมูล

 • การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล (1)
 • การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล (2)
 • การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล (3)

หน่วยที่ 6 การสร้างทางเลือก

 • ทางเลือกในการแก้ปัญหา (1)
 • ทางเลือกในการแก้ปัญหา (2)
 • ทางเลือกในการแก้ปัญหา (3)

หน่วยที่ 7 การนำเสนอข้อมูล

 • การนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ (1)
 • การนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ (2)
 • การนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ (3)
 • การนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ (4)

สมาชิกกำลังใช้งาน

มี 212 ผู้มาเยือน และ หนึ่งสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สมาชิกใหม่

 • 888
 • mook
 • ปฏิพัทธิ์

สถิติ

 • สมาชิก 29
 • เนื้อหา 602
 • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 189503