หน่วยที่ 1 การใช้งานซอฟต์แวร์

 • การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น (1)
 • การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น (2)
 • การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น (3)
 • การจัดการไฟล์

หน่วยที่ 2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยที่ 3 การแก้ปัญหา

 • การแก้ปัญหาแบบมีลำดับขั้นตอน (1)
 • การแก้ปัญหาแบบมีลำดับขั้นตอน (2)
 • การแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไข (1)
 • การแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไข (2)

หน่วยที่ 4 การเขียนโปรแกรม

 • 4.1 - การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ 1
 • การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ 2
 • การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข (1)
 • การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข (2)
 • การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข (3)
 • การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ (1)
 • การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ (2)

หน่วยที่ 5 การตรวจหาข้อผิดพลาด

 • การตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรม (1)
 • การตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรม (2)
 • การตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรม (3)
 • การจัดการไฟล์ (ทบทวน)
Pin It

สมาชิกกำลังใช้งาน

มี 154 ผู้มาเยือน และ หนึ่งสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สมาชิกใหม่

 • 888
 • mook
 • ปฏิพัทธิ์

สถิติ

 • สมาชิก 29
 • เนื้อหา 602
 • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 189456