จุดประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าเรียนในห้องเรียนออนไลน์ของโรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา
 • เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

ระยะเวลาในการดำเนินการ

 • เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

หลักเกณฑ์ในการพิเรียนจารณาคุณสมบัติ

 • เป็นผู้เข้าเรียนสม่ำเสมอ และใช้เวลาในการเรียนจนจบบทเรียนที่เรียน
 • ทำใบงานในแต่ละบทเรียนที่เรียน ส่งให้แก่คุณครู
 • ทำแบบทดสอบส่ง เพื่อให้คุณครูประเมินผลหลังเรียน

รางวัล

 • ใบประกาศนียบัตร "นักเรียนดีเด่นประจำสัปดาห์"
 • รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง หลังจบปีการศึกษาในแต่ปีการศึกษา

หมายเหตุ: การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด และอาจจะขอเรียกรางวัลคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่า "มีการทุจริต"

ประกาศผล "นักเรียนดีเด่นประจำสัปดาห์"

Pin It

สมาชิกกำลังใช้งาน

มี 72 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สมาชิกใหม่

 • 879
 • 825
 • 789

สถิติ

 • สมาชิก 34
 • เนื้อหา 535
 • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 112675